PSI- Situaţii de urgenţă

  • Acordarea asistentei tehnice de specialitate in situatii critice;
  • Acordarea de consultanta privind intocmirea documentatiilor privind apararea impotriva incendiilor;
  • Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
  • Elaborarea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  • Instruirea salariatilor in domeniul apararii impotriva incendiilor;
  • Investigarea contextului producerii incendiilor;
  • Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  • Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
  • Planificarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in societate;
  • Acordarea de consultanta privind intretinerea mijloacelor de prima interventie din societate (stingatoare).